Onze visie

In alle vormen van ondersteuning doen we dit met respect voor de normen en waarden van het volk van Myanmar. De hulp die we bieden is gebaseerd op een hulpvraag. Deze hulpvraag moet afkomstig zijn van inwoners of instanties van Myanmar.

We streven naar een open en transparant systeem van communicatie en ondersteuning dat niet is gebaseerd op enig specifiek politiek of religieus doel.

Seik Phu Taung

We bieden hulp aan Seik Phu Taung, een school en weeshuis met enkele honderden wezen en kansarme kinderen tussen 2 en 17 jaar. De school is opgericht in 1980 door een boeddhistisch monnik, Sajadaw Jotika.

Monniken die door hem waren opgeleid, stuurden kinderen vanuit hun eigen dorp naar Seik Phu Taung, omdat hen daar onderdak, veiligheid en onderwijs werd geboden.

Clinic support

Veel mensen in Myanmar hebben geen gemakkelijke toegang tot medische zorg. Er zijn gebieden waar de fysieke en sociale afstand tot medische hulp groot is.

We zoeken naar geschikte locaties van kleine gezondheidscentra voor de primaire medische zorg waarbij geen specialistische hulp nodig is. We willen daarbij ook een bijdrage leveren aan basale gezondheidsvoorlichting.

Educatie

In het onderwijs is een serieuze achterstand in te halen.
Het niveau van zowel de praktische organisatie, de competentie van de docenten alsook de didactische diepgang van het onderwijssysteem is laag.

We bekijken het huidige onderwijssysteem via observaties, communicatie met docenten, scholieren en relevante functionarissen. Vervolgens bieden we desgevraagd professionele hulp of adviezen.